sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Vacatures


Actieve 60-plussers gezocht!

We zijn op zoek naar actieve 60-plussers die een bijdrage willen leveren binnen onze werkgroepen en netwerken op het gebied van Zorg, Wonen, Vervoer en Actief en veilig meedoen. Is dit misschien iets voor jou? Hieronder staat meer informatie over wie we zoeken en welke taken er liggen. Gaandeweg zullen zaken nog wat schuiven en worden prioriteiten vastgesteld. Dus hoe eerder je aansluit, hoe meer inbreng je daarop hebt. 

Heb je specifieke belangstelling voor een van de thema’s? Ervaring binnen een werkgebied of een bepaalde wijk? Stuur ons een mail met een korte toelichting en je telefoonnummer, dan nemen we graag contact op! Mail naar info@uopleeftijd.nl of bel op maandag of donderdag naar: 06 8350 5096.

Achtergrondinformatie  

De werkgroepen/netwerken hebben ten doel: 

 • Senioren uit de stad Utrecht worden beter gezien en gehoord;  
 • Betekenisvolle participatie ouderen in de belangenbehartiging;  
 • Antennefunctie in de stad en onder de doelgroep; 
 • Deelname overleggen met andere organisaties; 
 • Bundeling kennis en inspiratie voor beleid en thema’s. 

Profiel van de leden werkgroepen/netwerken:  

 • Diverse achtergronden; 
 • Inhoudelijke link met de onderwerpen en thema’s van werkgroep/netwerk; 
 • Constructief bijdragen aan overleg (inhoud en proces); 
 • Meedenken en meedoen;  
 • Afstemming met beleid en aanpak van het bureau. 

Taken werkgroepen: 

 • Ten uitvoer brengen van de relevante thema’s uit het werkplan;
 • De eerste periode vooral ‘hybride’ werken: concrete taken uitvoeren en tegelijkertijd een scherpe focus aanbrengen t.a.v. zaken die wel en niet aangepakt worden;
 • Inhoudelijk op de hoogte blijven, elkaar voeden met nieuwe kennis; 
 • Activiteiten en externe contacten (zoveel mogelijk zelf) uitvoeren en onderhouden;   
 • Periodiek via de Nieuwsbrief, website, themabijeenkomsten e.d. verslag doen van de activiteiten en bevindingen.  

Randvoorwaarden: 

 • Streven is 5-10 leden per werkgroep/netwerk en een bureaumedewerker;  
 • Jaarlijkse evaluatie binnen werkgroep/netwerk over de samenwerking;  
 • Zittingsduur van leden wordt onder andere bepaald door de (tijdgebonden) taken;  
 • Er is budget voor activiteiten en (bij)scholing beschikbaar dat jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur.  

En verder: 

 • Bieden we een prettige sfeer waarbinnen iedereen welkom is; 
 • Is er een vertrouwenspersoon voor als zich iets vervelends voordoet; 
 • Is er in overleg een reiskostenvergoeding mogelijk; 
 • Organiseren we van tijd tot tijd een algemene vrijwilligersbijeenkomst; 
 • Kijken we uit naar je komst!