sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Actief en veilig meedoen


De wereld wordt elke dag digitaler. Dat merken we allemaal om ons heen. De mobiele telefoon lijkt  onmisbaar te worden. Als je geen smartphone hebt, kan je straks niet meer communiceren, betalen, de weg vinden of nieuws lezen. In brieven van de gemeente, bank, dokter word je voor informatie verwezen naar hun websites en apps.

Ouderen hebben hier steeds meer moeite mee. Zij hebben behoefte aan persoonlijk contact en persoonlijke ondersteuning als ze vragen hebben, willen betalen of een formulier moeten invullen. Steeds meer ouderen geven aan dat er niet naar hen wordt geluisterd. Ze voelen zich steeds minder gezien als volwaardig burger. Een groeiende groep voelt zich steeds afhankelijker van hulp van anderen.

De invoering van een nieuw systeem voor betaald parkeren in Utrecht is een voorbeeld van hoe veel senioren in de problemen kwamen. Lees hier meer.

Onze vijf voornaamste adviezen op het gebied van Actief en veilig (digitaal) zijn: 

 1. Heldere (beeld)taal
  Ga bij elke informatieve uiting na of deze alle groepen ouderen bereikt én door iedereen begrepen zal worden. Maak gebruik van beeldmateriaal waarin iedereen zich kan herkennen.  
 2. Vele vormen
  Communiceer altijd zowel digitaal als per brief of folder en vermeld telefoonnummers voor een toelichting. Uitgangspunt is het rapport ‘Kompas voor Inclusieve Communicatie’.  
 3. Informatiepunt
  Zorg dat in elke wijk een laagdrempelig en makkelijk vindbaar informatiepunt is. Daar vinden mensen in meerdere talen een breed aanbod aan informatie: over zaken als valpreventie, toeslagen en vrijstellingen, activiteitenaanbod, verhuisadviseurs, ondersteuning bij financieel-administratieve vragen. Mensen kunnen doorpraten als ze iets niet begrijpen.  
 4. Wijkplatforms
  Informeer ouderen hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen en hun belangen kunnen behartigen. Investeer vanuit de gemeente Utrecht in betere vertegenwoordiging van ouderen, met en zonder migratieachtergrond, in de wijkplatforms. Informeer ouderen ook waar ze onderling ondersteuning kunnen krijgen of bieden.  
 5. Informatiepakket
  Stuur 65 plussers jaarlijks een informatiepakketje over zorg en welzijn, in begrijpelijke taal. Ouderen waarderen dit soort informatie en er gaat een preventieve werking vanuit. Vermeld duidelijk hoe ze het Buurtteam in hun wijk kunnen bereiken.