sluiten

Waar bent u naar op zoek?

‘Vitale woon-gemeenschappen’ 

U op leeftijd organiseerde op 25 april 2024 een bijeenkomst rond de vraag: wat is er nodig om bestaande woongemeenschappen van senioren in Utrecht te laten bloeien? Hieronder een korte impressie. Of lees het uitgebreide verslag.

Yvon Hoogendijk, directeur van U op leeftijd, heette de ruim 60 aanwezigen welkom: bewoners van woongemeenschappen, vertegenwoordigers van woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties en inwoners van Utrecht die nadenken over hun woonsituatie. 

Wat willen 50-plussers? 
Koos de Vries en Johan Breukink van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen 50-plus (LVGO.nl) gaven een beeld van de woningsituatie in Utrecht nu en in de toekomst en het belang van woongemeenschappen daarin.

Ook lieten zij zien waar 50-plussers naar op zoek zijn als het om hun woonomgeving gaat. De LVGO onderzoekt dit tweejaarlijks onder haar leden. 

Bewegen als hersengymnastiek 
Daarna was het tijd voor beweging. Lucie Neven, sportcoach bij de gemeente Utrecht, legde uit welke bewegingen een positief effect hebben op onze hersenen en deed met de zaal een aantal oefeningen.

Waar knelt het momenteel? 
Het panelgesprek had als doel een eerste inventarisatie te maken van wat er speelt rond de woongemeenschappen in Utrecht, en vooral waar het op dit moment knelt.

Zo gaf Dirkje Westerbeek van woongemeenschap Vleuterweide aan dat zij graag ook echtparen toelaten in de woongemeenschap. Maar de inkomensgrens voor sociale huur is voor een echtpaar net zo hoog als voor een alleengaande. Daarmee vallen echtparen steeds vaker buiten de boot. Ook is het moeilijk om 50-plussers te bereiken, terwijl verjonging van de woongroep heel belangrijk is.  
Janina Hontscharenko, projectleider woonadviseurs 55-plus bij Stade Advies, bepleitte dat mensen vroeg nadenken over hun woontoekomst. Binnenkort start hierover de campagne 55-plus: woon bewust! 

Ronde tafelgesprek 
Op het panel volgde in kleiner verband een rondetafelgesprek, waarin partijen doorpraatten over een gezamenlijke aanpak van de genoemde kwesties.  
Als vervolgstappen werd onder meer voorgesteld:    
– Ondersteuning voor het oprichten van nieuwe woongemeenschappen.  
– Koepel Utrechtse woongemeenschappen nieuw leven inroepen.  
– Overzicht woongemeenschappen maken en kenbaar maken.  
– Algemene bijeenkomsten organiseren rond seniorenhuisvesting.