sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Veel gedoe over parkeer-app

Vroeg in 2023 nam de gemeente contact op met U op leeftijd. Er kwam een nieuwe kortingsregeling voor bezoekers in de Utrechtse wijken met betaald parkeren. Met het kortingssysteem kon het parkeertarief meer dan 60 % lager uitvallen. Die bezoekersregeling zou in de zomer veranderen. Het invoeren van een kortingscode en een wachtwoord bij de parkeermeter werd afgeschaft. Omdat de gemeente op termijn ging stoppen met de parkeermeters was iets anders (beters?) bedacht. De beleidsambtenaar legde het uit.

De nieuwe bezoekersregeling gaf de bewoner toegang tot het verlaagde tarief via een app. Daar kon je een geldbedrag in opladen, en daarna zou je op de smartphone of de computer zelf het parkeren van bezoekers, mantelzorgers en thuiszorg kunnen aan- en afmelden. 

Forse veranderingen 
Ten opzichte van de oude situatie betekende dit een flink aantal veranderingen. Een computer of smartphone en een digitale bankrekening waren onontbeerlijk. Er moest via DigiD worden aangemeld en via IDEAL betaald. Bekend is dat dat niet iedereen, vooral ouderen, lukt. De installatie is ingewikkeld en bij elke bezoek-actie moet heel goed worden opgelet. 

Geen niet-digitaal alternatief
Het leek uitgesloten dat mensen die niet digitaal vaardig zijn, of die moeite hebben met de taal, de nieuwe regeling kunnen gebruiken. Bovendien: de bewoner moest nu zelf voor het bezoek gaan betalen, in plaats van de gast. Kan iedereen zich dat wel veroorloven? In het eerste gesprek meldde U op leeftijd dat dit bepaald niet in lijn was met de duidelijk uitgesproken wens (en het bestaande gemeentelijk beleid): laat er ook altijd een niet-digitaal alternatief zijn. Vooral voor ouderen afhankelijk van mantelzorgers of de thuiszorg kon dit heel fout aflopen. 

Actief en veilig meedoen 
De werkgroep Actief en veilig meedoen kwam in actie toen het veranderde beleid in juli per brief aan de bewoners werd aangekondigd. Vanaf september kon de app worden gebruikt – per 1 november zou het oude systeem met de parkeermeter stoppen. Er was tegelijkertijd geen duidelijkheid over een niet-digitaal alternatief en de wijze waarop (niet digitaal vaardige) bewoners ondersteuning zouden krijgen. Dat leidde ook in de Utrechtse kranten en andere media tot forse kritiek en een enorm aantal reacties van lezers. Honderden Utrechters ondertekenden een petitie. Van de kant van de gemeente werden vervolgens pogingen gedaan om de informatie, hulp en steun bij het gebruik van het nieuwe systeem te verbeteren. Maar bij de invoering van de nieuwe app groeide de kritiek en U op leeftijd stuurde begin augustus een brief met een noodkreet aan de Gemeenteraad. 

Discussies in de Gemeenteraad
Gemeenteraadsleden bleken overrompeld door de forse, niet met de raad bediscussieerde veranderingen. Er kwamen vragen en debatten. Tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst presenteerde U op leeftijd voorstellen over hoe het anders – beter – kon. En, we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, dit kan alleen in samenspraak met de stad en ouderen zélf. Leden van Gemeenteraad namen de voorstellen van U op leeftijd over en stelden deze in de vervolgdebatten voor aan de wethouder van verkeer, Lot van Hooijdonk. 

Verbeteractie in gang gezet
Na twee hevige debatten in de Gemeenteraad stemde de wethouder in met al onze alternatieven en verbetervoorstellen. Toch mooi dat deze verbeteractie nu alsnog met verve, en met betrokkenheid van onder meer Solgu, de thuiszorg, en organisaties voor buurtwerk en voor mantelzorg (DOCK en U-Centraal) in nauwe samenwerking met de ambtenaren wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd. 

Lees hier de brief die U op leeftijd op 8 augustus 2023 naar de gemeenteraad stuurde over de problemen rond de parkeerapp.
Lees hier de brief die U op leeftijd op 11 oktober 2023 naar de gemeenteraad stuurde over de Digitale Stad 2023
Lees hier het Actieplan Lokale Alliantie Utrecht ‘Financiële Veiligheid Senioren’