sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Brief van U op leeftijd (voorheen COSBO-ACO) aan de gemeenteraad over problemen rond webapp parkeerkorting

Datum: 8 augustus 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

4 juli 2023 ontvingen de bewoners in de huidige “betaald parkeer wijken” een brief met de mededeling dat de parkeerkorting binnenkort met de webapp Mijn Parkeeractie moet worden geactiveerd. Tot nu toe konden bezoekers, mantelzorgers en thuiszorg betalen via de fysieke parkeermeters in de straat. Door een speciale code in te typen in de parkeermeter konden zij gebruik maken van de kortingsregeling. Volgens https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/ mijnparkeren/ kan vanaf eind augustus 2023 de parkeerkorting voor bezoekers via telefoon, tablet of computer worden aangezet. De optie om parkeerkorting aan te zetten met een code op de parkeerautomaat verdwijnt in september/oktober.

Bewoners met een parkeerkorting moeten nu alles zelf via de nieuwe webapp gaan regelen. Dat betekent dat ze zelf van alle bezoekers, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers in de webapp moeten gaan bijhouden wie wanneer komt en wanneer deze weggaat. De parkeerkosten van de bezoekers, mantelzorgers en thuiszorg moeten ook door de bewoner zelf worden betaald. Tot nu toe deden de bezoekers, mantelzorgers en thuiszorg dat zelf. Voor de installatie van de webapp is een DigiD code, een persoonlijk email adres en de mogelijkheid tot betalen via IDEAL nodig. Bewoners moeten zorg gaan dragen voor een positief saldo in hun persoonlijk parkeeraccount.

De introductie van de webapp en het gelijktijdig afschaffen van betaling met code op de parkeer-automaat levert voor ouderen (vooral 75+ers) tal van problemen op. Het gaat in 2023 in het huidige betaald parkeergebied om 5516 inwoners van 65-75 jaar en om 3611 inwoners van 75 jaar en ouder.

Waar ontstaan de problemen? 

 1. Oudere bewoners die gebruik willen maken van de kortingsregelingen, moeten voor al hun bezoekers zelf de parkeertijd gaan bijhouden in de eigen app. Sommige ouderen krijgen tot wel
  5x of meer per dag bezoek van de thuiszorg, mantelzorgers en/of familie om hen in hun huishouden en verzorging te ondersteunen. Los van het bijhouden van de gegevens moeten zij nu ook voor deze parkeerkosten van de bezoekers gaan betalen.
 2. Gemiddeld 50% van 75+ ouderen heeft geen gsm telefoon en ook het bezit van computer, tablet en laptop is beperkt.
 3. Veel ouderen hebben beperkte digitale vaardigheden of raken deze op latere leeftijd kwijt.
 4. Bewoners moeten zelf hun saldo in de gaten houden en het tijdig via IDEAL uploaden. De meeste ouderen maken geen gebruik van IDEAL en gebruiken andere betaalmethoden: pinpas, contact, overschrijfformulieren, automatische afschrijvingen en handmatig via internet bankieren. 
 5. Vooral 75+ ouderen hebben moeite met DigiD  en beschikken niet altijd over een actief emailaccount.
 6. Ouderen zijn daardoor vaak afhankelijk van hulp van hun kinderen of sociale netwerk, hetgeen hun zelfstandigheid vermindert. Zij die geen netwerk hebben en zaken zo lang mogelijk zelf willen blijven doen, zijn afhankelijk van andere vormen van persoonlijke hulp en ondersteuning. Deze is vaak niet op loopafstand aanwezig en een telefonische hulplijn is niet altijd een optie.

In de brief van 4 juli 2023 staat dat als gebruikers van de kortingsregeling het lastig vinden om met apps te werken, de gemeente een andere mogelijkheid zal creëren om de parkeerkorting te gebruiken. Daarover zal in een tweede brief die in de tweede helft van augustus wordt verzonden, verder worden bericht.

COSBO-ACO is hierover direct met de gemeente in contact getreden en heeft aangedrongen om: 

 1. Parkeren voor mantelzorgers en thuiszorg gratis te maken of om daar een aparte regeling buiten de persoonlijke app voor te maken. Mogelijk kunnen mantelzorgers en thuiszorg een eigen app krijgen waarin toegang wordt gekregen tot de korting van de betreffende bewoner.
 2. Andere betaalmogelijkheden te creëren, door bijvoorbeeld automatische afschrijvingen, pin- en contant betalingen op een vertrouwde plek op loopafstand, zoals bij Primera, wijkbureau of bibliotheek.
 3. Verder is gevraagd om alternatieve mogelijkheden, anders dan de app en de IDEAL betaling, gelijkwaardig, helder en concreet in de tweede brief aan de bewoners op te nemen en dit niet af te doen met een centraal telefoonnummer.
 4. Voor bewoners een speciaal direct informatie telefoonnummer te creëren voor meer informatie over de webapp en de alternatieve mogelijkheden. Nu moeten mensen naar het centrale nummer van de gemeente bellen en moeten dan via dat systeem bij de juiste afdeling proberen te komen.
 5. Informatie- en ondersteuning op loopafstand in de wijken te bieden. Niet alleen centraal in het Stadskantoor en ook bibliotheken en wijkbureaus zijn niet altijd op loopafstand beschikbaar.
 6. Het  huidige systeem van “Parkeerkorting aanzetten met code op parkeerautomaat” niet in september/oktober te stoppen, maar te handhaven zolang er geen effectieve alternatieve methoden beschikbaar zijn.

De reactie vanuit de gemeente op de opmerkingen en suggesties vanuit COSBO-ACO was:

 • Het gratis parkeren is helaas niet in lijn met ons beleid, de gemeente wil het alternatief voor de auto motiveren waardoor we ervoor hebben gekozen om het met een flinke korting aan te bieden maar niet gratis.
 • Er wordt in de eerste periode in kaart gebracht hoe groot de groep is die problemen ondervindt.
 • Alle andere mogelijke opties worden in beeld gebracht, de webapp wordt door ontwikkeld en er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om bezoek ook zelf te laten betalen via de machtiging.

Reactie COSBO-ACO

COSBO-ACO vindt de argumentatie van de gemeente om het voorstel van “gratis parkeren of andere alternatieven” te koppelen aan het beleid “om het alternatief voor de auto te motiveren” totaal niet steekhoudend en zelfs absurd. Dit standpunt betekent dat de gemeente mantelzorgers, thuiszorg en bezoekers (ook ouderen) vóór alles wil stimuleren om op de fiets te komen, desnoods ten koste van de gezondheid en het welbevinden van de ouderen in de stad. Dit alles is tegenstrijdig aan het digitale inclusiebeleid, het eenzaamheidsbeleid en het beleid om ouderen te stimuleren en in staat te stellen om langer zelfstandig te blijven wonen. De komende verandering van de bezoekerskorting bij betaald parkeren is tevens contrair aan de missie die de gemeente Utrecht heeft geformuleerd voor de “Digitale Stad”.

Er worden ondanks adviezen vanuit COSBO-ACO en andere organisaties geen werkbare alternatieven geboden voor de webapp. De nieuwe parkeerkorting regeling gaat, gekoppeld aan de webapp, vanaf 1 september in werking. De bestaande parkeerkorting regeling wordt per 1 november volledig afgeschaft. Hierdoor is onderzoek naar de problemen van ouderen en naar andere mogelijke opties vrijwel onmogelijk: een gemiste kans!

COSBO-ACO verzoekt de leden van de gemeenteraad daarom snel actie te ondernemen en er bij het College op aan te dringen de bestaande regeling voor parkeerkorting niet per 1 november stop te zetten, maar parallel aan de webapp te laten bestaan totdat er een goed alternatief is voor mensen die hier geen gebruik van kunnen maken.

COSBO-ACO adviseert tevens het onderzoek naar alternatieve mogelijkheden en de doorontwikkeling van de webapp in nauw overleg met ouderen, keten- en sociale partners te laten plaatsvinden.