sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Mobiliteit


Het is belangrijk dat senioren mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor moeten ze zich veilig, goedkoop en makkelijk kunnen verplaatsen in de stad. Te voet, met de fiets, rollator of scootmobiel, met de tram, trein, bus of regiotaxi: toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking is de norm. Onze Werkgroep Mobiliteit zet zich hiervoor in.

In verschillende wijken in de gemeente Utrecht zijn er (informele) vervoers-initiatieven die een handige aanvulling zijn op het OV. We hebben op een rijtje gezet welke het zijn.

Aad Burger: “Bij het maken van nieuwe plannen wordt veel te laat nagedacht over de gevolgen voor mensen die minder fit of mobiel zijn.”

Lees het verhaal van Aad

Onze voornaamste aandachtspunten rond mobiliteit zijn:

  • Verschillende wijken in Utrecht hebben vervoer binnen de eigen wijk en omgeving. Denk aan Buurtmobiel, de Gouden Koets en Automaatje. Om welke wijken gaat het, wat is de beschikbaarheid, onder welke voorwaarden kun je hier gebruik van maken? We willen een overzicht maken en delen met de senioren in Utrecht. 
  • Er komen steeds nieuwe soorten fietsen die erg snel gaan. Dit kan bij veel ouderen een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. Zowel bij fietsers als bij voetgangers. Hier gaan we extra op letten.  
  • Met het autoluw maken van de stad Utrecht, moet er ook aandacht blijven voor senioren die minder mobiel zijn. Blijft de stad, en met name het centrum, voor hen toegankelijk? 
  • En dan is er de regiotaxi waarbij in de toekomst een en ander in de financiering gaat veranderen. Door samen te werken met anderen, komen we op voor de senioren die afhankelijk zijn van de regiotaxi.