sluiten

Waar bent u naar op zoek?

In gesprek over gezondheid 

Het is inmiddels bekend. Het aantal senioren in de stad zal toenemen in de komende jaren. Op dit moment wonen er ruim 40.000 65-plussers in Utrecht en in 2040 zijn het er bijna 61.000. Ondertussen zijn er voortdurend veranderingen in de wereld van welzijn en (gezondheids)zorg waar senioren mee te maken krijgen. Nu al is bijvoorbeeld te merken dat er een personeelskrapte is. Hoe kun je ondanks deze minder leuke ontwikkelingen toch nog prettig oud worden in Utrecht? 

Gesprekken in de wijk 
De gemeente heeft U op leeftijd benaderd om hierover van gedachten te wisselen. In samenwerking met onze werkgroep Zorg vinden rond de zomer 2024 in een vijftal wijken gesprekken met senioren plaats. De onderwerpen en de vragen die gesteld worden, werden samen met de werkgroep bepaald. In de bibliotheken van de Binnenstad en Overvecht zijn de eerste gesprekken geweest. Het resultaat wordt meegenomen in de Uitvoeringsnota Ouderen die later dit jaar verschijnt. 

Vitaal blijven 
Wat opvalt in de gesprekken is dat senioren veel ondernemen om vitaal te blijven. Ze doen vrijwilligerswerk, nemen actief deel aan sport, houden de hersenen actief door te puzzelen, ondernemen nieuwe dingen, blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en houden contact met anderen. Naast het feit dat senioren veel kunnen betekenen voor de samenleving (vrijwilligerswerk, burenhulp) ervaren ze ook enkele knelpunten. De toenemende digitalisering bijvoorbeeld of de te volle voetpaden in de stad. Zij wensen dat de overheid nadenkt over het wonen. De voormalige verzorgingshuizen dienen als voorbeeld, maar hoeven niet terug te komen in die vorm. Maar wel zijn woonvormen nodig waar zelfstandigheid van de senior, samen dingen doen, zorg in nabijheid onderdelen van zijn.