sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Organisatie


Ons bureau telt 5 medewerkers:
Directeur: Yvon Hoogendijk (24 uur)

Administratieve en secretariële ondersteuning: Annet Sjoerdsma (16 uur) 

Secretariële ondersteuning: Annemie van Antwerpen (8 uur)

Belangenbehartiger: Shirley Ramdas (16 uur) 

Communicatieadviseur/belangenbehartiger: Ellie Tap (18 uur) 

Bestuur
U op Leeftijd heeft een onafhankelijk bestuur.
De bestuursleden zijn:

  • Wim van Minnen – voorzitter
  • Shafira Muradin
  • Regina Visscher – secretaris
  • Abdelkader Tahrioui
  • Christa Tydeman – vice-voorzitter
  • Thérèse van den Hurk – penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. De medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO Sociaal Werk.

Werkplan
U op leeftijd behartigt de belangen van alle ouderen in de gemeente Utrecht. Specifieke thema’s zijn onder meer Wonen, Zorg en Vervoer en er is aandacht voor oudere migranten, Roze 50+ en andere senioren in een kwetsbare situatie. Lees meer in ons Werkplan 2024.

ANBI Status
De Stichting COSBO-Stad-Utrecht heeft een ANBI-status. Daarmee is het mogelijk giften van derden te verwerven die fiscaal aantrekkelijker kunnen schenken. Zie bijgaande informatie . De ANBI-status wordt zo snel mogelijk aangepast aan onze nieuwe naam.

Naam: Stichting COSBO-Stad-Utrecht (zie statuten) De statuten worden zo snel mogelijk aangepast aan onze nieuwe naam U op leeftijd.
KvK: 41187050
Contactgegevens: U op leeftijd, Churchilllaan 11 (1e etage), 3527 GV Utrecht / 06 8350 50 96/info@uopleeftijd.nl
Doelstelling: Behartigen van de algemene belangen van alle ouderen in de gemeente Utrecht