sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Netwerk Wonen


De stad Utrecht heeft meerdere woongemeenschappen voor 50-plussers binnen de grenzen. Zij lopen tegen een aantal problemen aan en hebben U op leeftijd gevraagd hen hierin bij te staan. Zo hebben zij moeite om geschikte nieuwe bewoners te vinden. Dat komt onder meer door de scherpe inkomensgrenzen voor sociale huur. Veel echtparen hebben tegenwoordig allebei een pensioen, en komen daardoor niet in aanmerking. Hierdoor vallen potentieel geschikte woongroep-bewoners buiten de boot. U op leeftijd organiseert daarom op 25 april een bijeenkomst rond dit thema, waarvoor betrokkenen en belangstellenden worden uitgenodigd. Meer informatie lees je hier.

Themabijeenkomst
Het kan niemand ontgaan zijn: het personeelstekort in de zorg neemt razendsnel toe evenals het tekort aan geschikte woningen voor ouderen.
Hoe kunnen we dan toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
Deze vraag stond centraal op de themabijeenkomst van de Werkgroep Wonen van het MNU op 22 februari 2023. Lees hier het verslag.