sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Wonen


Utrecht telt steeds meer senioren, die langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat er veel, heel veel woonruimte gecreëerd moet worden voor deze groep. Woonruimte die voldoet aan het Toetsingskader Wonen Senioren. Deze is op 3 december 2020 door de gemeenteraad aangenomen. Voorop staat een woonomgeving waar mensen ook op latere leeftijd zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen. Het sociale netwerk staat centraal. Het is daarom belangrijk om binnen de eigen wijk te kunnen blijven wonen.

Tot onze grote spijt kregen we bericht dat Janny van Hoorn-Plooy op 7 april 2023 is overleden. Janny werd 89 jaar. Haar levensverhaal is in onze ogen inspirerend voor velen, jong en oud. We hopen dat het in die geest gelezen wordt.

Lees hier het verhaal van Janny 

Onze 5 voornaamste adviezen op het gebied van wonen zijn:

 1. 13% Nieuwbouw voor senioren
  In 2040 is 13 % van de Utrechters 65-plusser. Zorg in nieuwbouwprojecten dat een evenredig deel van de woningen geschikt en bestemd is voor ouderen. Denk hierbij onder meer aan gelijkvloers wonen; gezamenlijke ruimtes die ontmoeting bevorderen; voldoende parkeerplaatsen voor mensen die afhankelijk zijn van eigen vervoer; ruimte en oplaadmogelijkheden voor scootmobiels.  
 2. Gemengde wijken
  Hou bij nieuwbouw- en renovatieplannen rekening met de aantallen ouderen in de wijk én met de aantallen ouderen uit andere culturen. Benader vanaf het begin deze mensen om hun woonwensen te inventariseren.  
 3. Verscheidenheid seniorenwoningen
  Bouw verschillende typen seniorenwoningen. Denk aan huur en koop, luxe en goedkoper, diverse kamerindelingen, gemeenschappelijke wooninitiatieven, (kangoeroe)woningen voor mantelzorger en oudere samen.  
 4. Ruimere regeling ‘van groot naar beter’
  Deze regeling geeft huurders die kleiner gaan wonen korting op de huurprijs. Geef hier meer bekendheid aan. Maak de regeling ook mogelijk voor huurders met een 3-kamerwoning. 
 5. Inzet verhuisadviseurs
  De verhuisadviseurs van de semi-commerciële organisatie Stade hebben als opdracht gezinswoningen vrij te spelen voor de markt. Onderzoek hoe zij de belangen van senioren meer voorop kunnen stellen. Maak het advies voor alle senioren gratis, of bedenk een regeling waarbij de kosten na de verkoop van de eigen woning uit de opbrengst betaald worden. Overweeg om ook advies over woningaanpassing op te nemen in het aanbod.