sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Werkgroep Actief en veilig meedoen


Geïnformeerd zijn over wat er kan en wat er gebeurt in je stad. Meedoen en je mening kunnen geven. Liefst ook zonder een digitale hoogvlieger te zijn. Weten waar je terecht kunt met vragen of problemen.

De werkgroep zet zich in voor:

Vinden dat je je als senior mag blijven bemoeien met toegankelijkheid en bereikbaarheid van informatie. Dat drijft de vrijwilligers van de werkgroep Actief en veilig (digitaal) meedoen bij U op leeftijd.

Sommige veranderingen zijn voor senioren geen verbetering. Tot het begin van deze eeuw was er in elke Utrechtse wijk een Dienstencentrum, waar senioren vrijwilligerswerk deden en voor gezellige maaltijden, informatie, recreatie en beweging terecht konden. Later verdwenen ook de ouderenadviseurs die in elke wijk actief waren.

Er kwamen de Utrechtse Buurtteams en andere initiatieven voor in de plaats. Misschien moet het nog wat bekender worden, wat er nu is. Dat iedereen alles vanzelf wel op het internet kan vinden, voelt voor flink wat mensen als een sprookje.

Fijn als voorzieningen en informatie bereikbaar en beschikbaar zijn en dat rekening wordt gehouden met wat mensen op leeftijd vinden, en wat zij nodig hebben. De werkgroep werkt eraan dat senioren in Utrecht kunnen meedoen en meetellen, in elk opzicht.

De leden van de werkgroep Actief en veilig (digitaal) meedoen:
Corine van den Dun (voorzitter)
Corrie Huiding-Stomp (Seniorenburgemeester)
Kees van den Berg
Ed Klute
Lies Vellekoop

De werkgroep wordt ondersteund door het bureau van U op leeftijd en is te bereiken via info@uopleeftijd.nl