sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Zorg


Ouderen blijven graag langer thuis wonen, liefst zo prettig en gezond mogelijk. De vraag naar zorg en ondersteuning wordt groter met het ouder worden. Extra aandacht is nodig voor de overgang van zelfstandig wonen naar een mogelijk verpleeghuis en alle vormen van zorg daartussen. Het aandeel van specifieke groepen, zoals ouderen met een interculturele of een LHBTQ+ achtergrond, groeit ook in Utrecht. Binnen verpleeghuizen speelt men daar nog onvoldoende op in. Deze mensen blijven daardoor thuis wonen, ook als er ernstige klachten zijn. Dit vraagt (te) veel van mantelzorgers en de thuiszorg. 

Theo Gerritsma: “In instellingen is fors bezuinigd op functies als een transferverpleegkundige. Dan word je naar huis gestuurd en mag je het verder zelf uitzoeken. Voor veel mensen is het een doolhof.”

Lees het verhaal van Theo

Onze 5 voornaamste adviezen op het gebied van zorg zijn: 

 • Meer personeel thuiszorg
  De wachttijd voor thuiszorg is te lang. Kies bij aanbestedingen in de thuiszorg niet voor de laagste prijs maar voor organisaties die personeel aan zich weten te binden met goede arbeidsvoorwaarden. Stimuleer werving voor dit belangrijke werk op (V)MBO’s. 
 • Divers aanbod verpleeg- en verzorgingstehuizen
  Houd in bestemmingsplannen rekening met nieuwe woonvormen waar voldoende zorg kan worden geboden. In de wijken waar de toekomstige bewoners thuis zijn. Laat buurtteams ingewikkelde vragen rond wonen en zorg beantwoorden.  
 • Cultuur-sensitieve zorg in de wijk
  Breng per wijk in kaart welke groepen oudere migranten veel vertegenwoordigd zijn en bevorder verpleeghuiszorg, dagbesteding, woongroepen die bij hen aansluiten. Leid op alle niveaus zorgprofessionals op die cultuur-sensitief werken. Creëer en ondersteun een vaste groep vrijwillige ambassadeurs uit de diverse doelgroepen. Zij kunnen de verbinding leggen tussen de voorzieningen en de mensen waar het om gaat.  
 • LHBTI+
  Roze ouderen vormen een groeiende groep die zich thuis moet kunnen voelen in zorg- en welzijnsinstellingen. Ondersteun daarom het keurmerk de Roze Loper en stimuleer dat LHBTI+ers zich bij zorg- en welzijnsorganisaties gezien, geaccepteerd en veilig voelen. 
 • Hou oog op financiële situatie ouderen
  Besef dat ouderen vaak te maken hebben met een stapeling van kosten, terwijl hun inkomen niet meer groeit. Voorkom daarom bezuinigingen op de WMO, bijvoorbeeld via hogere eigen bijdragen.