sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Vervoer


Het is belangrijk dat senioren mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor moeten ze zich veilig, goedkoop en makkelijk kunnen verplaatsen in de stad. Te voet, met de fiets, rollator of scootmobiel, met de tram, trein, bus of regiotaxi: toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking is de norm. 

Aad Burger: “Bij het maken van nieuwe plannen wordt veel te laat nagedacht over de gevolgen voor mensen die minder fit of mobiel zijn.”

Lees het verhaal van Aad

Onze vijf voornaamste adviezen op het gebied van vervoer zijn:

 1. Betaalbaar OV
  Maak openbaar vervoer gratis voor ouderen met een kleine beurs, zoals dat nu al in Amsterdam en Rotterdam het geval is.  
 2. Looproutes beperken
  Spreek de provincie erop aan dat er extra OV-haltes komen op plekken waar veel ouderen (komen te) wonen, zodat de feitelijke looproute beperkt wordt tot 300 meter.  
 3. Toegankelijke regiotaxi
  De regiotaxi is het laatste redmiddel voor wie echt niet meer mobiel is. Daarop mag niet bezuinigd worden. De wachttijden mogen niet nog langer dan het huidige half uur worden.   
 4. Aanvullend vervoer
  Zorg voor voldoende vervoer op maat. Sluit daarvoor alle wijken zo snel mogelijk aan bij een vervoerssysteem als BuurtMobiel of het gezamenlijke initiatief van UCentraal en AutoMaatje.  
 5. Norm  
  De nota’s ‘Vervoer voor Iedereen’ en ‘Utrecht onbeperkt toegankelijk’ zijn de norm. Monitor de stand van zaken jaarlijks. Laat een auditcommissie verslag doen aan de gemeenteraad. 

Op 20 april 2022 vond een themabijeenkomst plaats met de titel: De fietsende senior. De presentatie is hier te bekijken